TRANG CHỦ » TÀI NGUYÊN » Tài liệu

Hướng dẫn tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục năm 2014

Thực hiện Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT và các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý ngành về việc kiểm định chất lượng giáo dục, nay Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên xây dựng Kế hoạch tự đánh giá như sau:

 

CBGV tham gia thi ĐDDH cấp Huyện

Xem bản: Desktop | Mobile