TRANG CHỦ » TÀI NGUYÊN » Bài giảng

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014

Thực hiện đúng chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) do Bộ trưởng bộ GD&ĐT ban hành đối với tiểu học tại thông tư số 32/2011 bao gồm nội dung và định lượng thời gian như sau: a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học(30 tiết/năm học) b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục địa phương (30 tiết/năm học)

 

CBGV tham gia thi ĐDDH cấp Huyện

Xem bản: Desktop | Mobile