TRANG CHỦ » TÀI NGUYÊN

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014

Thực hiện đúng chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) do Bộ trưởng bộ GD&ĐT ban hành đối với tiểu học tại thông tư số 32/2011 bao gồm nội dung và định lượng thời gian như sau: a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học(30 tiết/năm học) b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục địa phương (30 tiết/năm học)

Hướng dẫn tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục năm 2014

Thực hiện Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT và các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý ngành về việc kiểm định chất lượng giáo dục, nay Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên xây dựng Kế hoạch tự đánh giá như sau:

 

CBGV tham gia thi ĐDDH cấp Huyện

Xem bản: Desktop | Mobile