00:32 ICT Thứ năm, 16/07/2020
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

Các liên kếtLIÊN KẾT ĐẾN CÁC
TRANG
TRONG ĐỊA BÀN
XÃ HÒA LIÊN

 

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Văn bản chỉ đạo

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

kê hoạch THỰC HIẸN 3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

Thứ năm - 18/02/2016 07:51
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HUYỆN HÒA VANG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
      Số: ..../KH- THHL2                                                  Hòa Liên, ngày 02 tháng 2 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Phòng GD&ĐT chỉ đạo trong năm 2016
 
 
  

          Căn cứ công văn số 37/KH-PGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Phòng GD-ĐT Hòa Vang về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016;  nay Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện  như sau:
          I. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016
          1.Nội dung thực hiện
           Nhiệm vụ 1: Phối hợp trường mầm non, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn để tuyển sinh 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 trong năm học 2016-2017.
            Nhiệm vụ 2: Duy trì nâng cao chất lượng toàn diện một cách bền vững, phấn đấu số lượng học sinh dự thi các cấp vượt so với năm 2014-2015.
           Nhiệm vụ 3: Phấn đấu đạt chuẩn mô hình " Trường học xanh" theo Quyết định số : 9083/ QĐ –UBND ngày 17/12/2014 của UBND TP Đà Nẵng.
         2. Một số giải pháp thực hiện
          a) Nhiệm vụ 1:
         - Chủ động phối hợp các trường, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn xã Hòa Liên, kết hợp điều tra bổ sung trình độ văn hóa nhân dân thời điểm tháng 6 năm 2016 để xây dựng kế hoạch huy động, tuyển sinh  100% trẻ 6 tuổi sinh năm 2010 ra lớp.
         -Tham mưu lãnh đạo địa phương, phối hợp ban nhân dân các thôn, hội đoàn thể để huy động trẻ 6 tuổi nói riêng và 6-14 tuổi hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường vào ngày tựu trường của năm học 2016-2017.
          -Thành lập Ban tuyển sinh, tổ chức biên chế lớp theo hướng tạo điều kiện cho học sinh bán trú học chung 1 lớp, kết hợp công tác tuyển sinh và công các xử lý hồ sơ ban đầu về công tác phổ cập giáo dục.
         b) Nhiệm vụ 2:
           - Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện để  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng đầu tư nguồn lực để bồi dưỡng học sinh có năng lực học tập, năng khiếu nghệ thuật, thể thao, tin học dự thi và đạt giải các cấp phấn đấu số lượng học sinh dự thi các cấp vượt so với năm 2014-2015.
          - Tăng cường tự học bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX) và chia sẻ kết quả học tập BDTX ở tổ, ở trường gắn với phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 29/ 2013 của Thành ủy Đà Nẵng về " 5 xây, 3 chống".
          - Giáo viên chủ nhiệm, bộ môn chú trọng  bồi dưỡng và phụ đạo học sinh ngay từ lớp 1 ở tất cả các môn học, ngay từ đầu năm học ở tất cả các lớp; tập trung bồi dưỡng, phụ đạo  theo nhóm đối tượng trước khi tham gia các kỳ thi, hội thi do các cấp tổ chức.
        - Đầu tư kinh phí, nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện tập luyện, thi ...để hỗ trợ giáo viên, học sinh tham gia nhiệm vụ bồi dưỡng và dự thi các cấp, khen thưởng xứng đáng với thành tích đạt được.
        - Phối hợp phụ huynh, ban đại diện lớp, trường để tạo sự đồng thuận giữa nhà trường và gia đình khi thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, dự thi; tham mưu lãnh đạo địa phương để hỗ trợ kinh phí  và phối hợp Hội khuyến học xã để cấp học bổng cho học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi, hội thi.Tham mưu Phòng và các cấp có thẩm quyền triển khai các hạng mục đầu tư đã được phê duyệt như 2 phòng học, bể bơi, tường rào...
          - Tăng cường công tác kiểm tra tay nghề giáo viên, khảo sát chất lượng học sinh định kỳ để đánh giá hiệu quả dạy học.Thực hiện nghiêm túc việc bàn giao chất lượng học sinh cuối năm học.
           c) Nhiệm vụ 3:
           - Hoàn thành thủ tục đề nghị Huyện và Thành phố công nhận " Trường học xanh" trong năm 2015. Tiếp tục tuyên truyền để CBGVNV, học sinh, phụ huynh hiểu rõ và hành động có hiệu quả hơn để chung sức giáo dục bảo vệ môi trường nhà trường, cộng đồng luôn xanh, sạch, đẹp;
       - Duy trì và phát huy kết quả đạt được trong công tác xây dựng “ Trường học xanh” thời điểm tháng 1/2016, gắn với quy hoạch trồng các loại hoa tại một số bồn hoa theo mùa phù hợp với thổ nhưỡng để tạo cảnh quan đẹp trong khuôn viên nhà trường; tập trung giáo dục học sinh kỹ năng bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng ở nhà trường và gia đình thông qua việc làm cụ thể; sử dụng kinh phí được cấp đầu tư tăng tỷ lệ từ 7% của năm 2015  lên 8% /năm 2016;
       - Tham mưu Phòng GD&ĐT đầu tư hệ thống mương thoát nước đảm bảo nhu cầu thoát lũ về mùa mưa khi mà xung quanh nhà trường các dự án đang san lấp đất có cốt nền cao hơn cốt đất khuôn viên nhà trường, đầu tư hệ thống tiết kiệm năng lượng mặt trời phục vụ khu bán trú;
       - Trang bị hệ thống sạch bằng tia cực tím tại điểm trường Vân Dương 1; tiếp tục tổ chức các hoạt động ngoại khóa với quy mô toàn trường một cách linh hoạt để giáo dục ý thức và thực hành bảo vệ môi trường.
       - Tổ chức lao động tổng vệ sinh và chăm sóc cây xanh gắn với phong trào " Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp" và " Tiếng trống môi trường".
          II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
          - Xây dựng kế hoạch chuyên đề bồi dưỡng học sinh có năng lực, năng khiếu và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành chương trình để thực hiện, tăng cường kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm trong các lần sinh hoạt định kỳ để kịp thời biểu dương và rút kinh nghiệm những hạn chế của thành viên khi thực hiện nội dung kế hoạch này.
        - Chỉ đạo việc khai thác và sử dụng có hiệu quả phòng giáo dục hòa nhập để bồi dưỡng và phụ đạo theo kế hoạch tập trung nhóm đối tượng.
         - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tập thể tổ, các bộ phận có liên quan để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên.
- Phối hợp với tổ chức công đoàn, chi đoàn để tổ chức các hoạt động phong trào thi đua có liên quan.
         2.Đối với các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác thuộc tổ văn phòng
          - Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của  tổ chuyên môn, từng bộ phận công tác thuộc tổ văn phòng, thực hiện xay dựng kế hoạch của tổ, hướng dẫn và kiểm tra tổ viên thực hiện bồi dưỡng, phụ đạo để chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu (nhiệm vụ 2) và phong trào xây dựng " Trường học xanh". Các bộ phận công tác căn cứ nội dung, giải pháp nêu trên để cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp của từng bộ phận có liên quan và đánh giá kết quả tham mưu, thực hiện cuối năm học 2015-2016, cuối kỳ 1 năm học 2016-2017.
3.Đối với các tổ chức đoàn thể
Các tổ chức công đoàn, chi đoàn và liên đội, căn cứ kế hoạch này phối hợp tuyên truyền trong thành viên thuộc tổ chức để thực hiện nhằm tạo chuyển biến về ý thức thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.
4. Đối với viên chức và người lao động trong nhà trường
Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, mỗi viên chức chủ động thi đua thực hiện đồng thời xem đây là một trong những yêu cầu để đánh giá kết quả thi đua, viên chức trong năm học 2015-2016 và cuối kỳ I năm học 2016-2017.
Trên đây là nội dung kế hoạch thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên.
 
   Nơi nhận:                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
 - Phòng GD (để b/c);
 - Lãnh đạo, đoàn thể,TTCM-VP ( để triển khai);
 - Lưu: VT.
 
                                                                                                                                                       Trần Minh Nghĩa

Tác giả bài viết: TMN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN

               LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN                  Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, thành lập tháng 7 năm 1999, theo Quyết định số...

Tin tức - Sự kiện

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Trường Tiểu học Số 2 Hòa Liên được thành lập vào năm nào?

Năm 1997

Năm 1998

Năm 1999

Năm 2000

Góc học sinh