09:18 ICT Thứ hai, 06/04/2020
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

Các liên kếtLIÊN KẾT ĐẾN CÁC
TRANG
TRONG ĐỊA BÀN
XÃ HÒA LIÊN

 

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Văn bản chỉ đạo

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

kế hoạch duy trì và nâng chuẩn mức 2 ...

Thứ hai - 09/11/2015 15:16
Ngày 9/11/2015, hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên đã ban hành các kế hoạch : Duy trì và nâng chuẩn quốc gia mức độ 2; KHCNTT, KH tổ chức kỷ niệm 20-11...
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HUYỆN HÒA VANG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
      Số: ..../KH- THHL2                                                  Hòa Liên, ngày 9 tháng 11 năm 2015
 
                                                              KẾ HOẠCH
Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
theo Thông tư 59/2012 của Bộ GD&ĐT
 
 
 
            Trên cơ sở kết quả đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 ( theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công nhận Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2); thực hiện Công văn số 600/PGDĐT-TH ngày 04/11/2015 của Phòng GD&ĐT về việc Tăng cường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học năm học 2015-2016, Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên lập kế hoạch  duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo Thông tư 59/2012 của Bộ GD&ĐT như sau:
        I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
        1. Mục đích
 - Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường để nâng cao kết quả đạt được của các tiêu chí, tiêu chuẩn của Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT - BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết 29 Hội nghị TW lần thứ 8 khóa XI về “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo...”.
- Nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường hiệu lực tổ chức và quản lý, điều kiện cơ sở vật chất; phát huy vai trò của công tác xã hội hóa giáo dục; đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục thực chất và bền vững.
         2. Yêu cầu
- Tổ chức hội nghị quán triệt khai kế hoạch, qua đó giúp CBGVNV và học sinh nhà trường xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu  cần đạt; nêu cao quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện có chất lượng nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt chủ trương duy trì và xây dựng trường chuẩn mức độ 2; tăng thời gian làm việc, học tập; tận tâm và sáng tạo trong công việc, đặc biệt là tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ mới của nhà trường : VNEN, Bán trú, trường học xanh.
- Các tổ chức, bộ phận công tác, cá nhân trong nhà trường xây dựng kế hoạch phấn đấu, chủ động tích cực tham mưu và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường để duy trì và nâng cao các tiêu chí, tiêu chuẩn đã đạt được .
- Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể, tổ, bộ phận công tác trong nhà trường, chú trọng chất lượng hoạt động và xác lập hồ sơ công việc theo yêu cầu của chuẩn.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ CBGVNV làm chuyển biến chất lượng phong trào thi đua “ Hai tốt”  theo hướng thực chất và toàn diện.
- Tiếp tục thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của TW và ngành đề ra trong các năm qua.
   II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1.Công tác quán triệt văn bản và tham mưu, phối hợp
-Tiếp tục phổ biến  cho cán bộ công chức học tập nội dung yêu cầu của Thông tư 59 trên cơ sở đó từng cán bộ công chức và bộ phận đăng ký kế hoạch phấn đấu thực hiện duy trì và nâng chuẩn đã đạt được theo từng năm học.
  -Tham mưu với lãnh đạo ngành và địa phương nội dung Thông tư 59 nhất là những nội dung có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ngành và  địa phương.
  - Triển khai kế hoạch biện pháp duy trì, nâng cao kết quả xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đến Ban đại diện CMHS và từng PHHS những nội dung có liên quan để ban đại diện và từng phụ huynh phối hợp thực hiện.
2. Công tác xây dựng cơ sở vật chất
-Lập kế hoạch nhu cầu đầu tư xây dựng nhà đa năng, bể bơi, phòng học bộ môn, nhà để xe, cải tạo hệ thống sân chơi, sân tập thể thao, thoát nước, sơn lại các dãy phòng học ...tại điểm trường chính; làm tường rào, nhà vệ sinh, cải tạo sân chơi, sửa chữa hệ thống cửa tại khu vực Vân Dương 1; tiếp tục quy hoạch, cải tạo vườn trường theo hướng xanh, sạch khang trang và an toàn đẹp mắt; trang bị thêm bàn ghế rời đúng quy cách, thiết bị văn phòng, thiết bị nghe nhìn đến các lớp học, đàn organ, giá vẽ tranh để giảng dạy và nâng cao chất lượng toàn diện.
 3.Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ
 - Tuyên truyền, kiểm tra việc hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua do Trung ương, ngành phát động, chú trọng việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 29/2013, Chỉ thị 43/2014 của Thành ủy Đà Nẵng.
 -Vận động 100% giáo viên tham gia học chương trình tin học, ngoại ngữ để ứng dụng CNTT trong giảng dạy các tiết chuyên đề và nâng cao kiến thức.
-Tổ chức cho giáo viên học tập và vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên để đáp ứng yêu cầu thực chất mức độ đạt được theo chuẩn nghề nghiệp GVTH  và hạng GVTH theo Thông tư 21/2015 của liên Bộ Nội vụ vfa GD&ĐT.Từng giáo viên lập kế hoạch phấn đấu và duy trì trình độ tay nghề GVG cấp huyện và CSTĐ để kết quả chung toàn trường từ 30% hiện nay lên 35% trong 1 hai năm đến.
-Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, thao giảng dự giờ vào thứ bảy để nâng cao chất lượng giảng dạy và đảm bảo số tiết chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của mức độ 2 là 50 tiết/ năm học.
4.Công tác xã hội hoá giáo dục
- Phát huy vai trò tham gia của PHHS trong việc thực hiện các nội dung chỉ số liên quan về công tác xã hội hóa giáo dục và chất lượng giáo dục.
- Chủ động phối hợp các tổ chức, cơ quan, hội đoàn thể, cá nhân có tâm huyết với nhà trường để huy động nguồn lực tăng cường điều kiện phục vụ dạy học và cảnh quan môi trường; khen thưởng động viên học sinh giỏi, hỗ trợ điều kiện học cho học sinh con gia đình nghèo; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 24 của thành ủy, NQ 06 của huyện ủy và NQ 04 của đảng ủy ...
         - Tham mưu kế hoạch với các cấp và tích cực tác động các tổ chức Phi chính phủ, các cơ quan đơn vị làm kinh tế trên địa bàn xã Hòa Liên để tranh thủ sự hỗ trợ về kinh phí lắp đặt hệ thống  thiết bị, dụng cụ bên trong khu nhà bếp, bán trú để sớm phục vụ nhu cầu bán trú cho học sinh...
         5.Chất lượng hiệu quả giáo dục :
         - Tiếp tục thực hiện và duy trì có hiệu quả hình thức dạy học 2 buổi/ngày tạo điều kiện để học sinh yếu đạt chuẩn và học sinh giỏi được nâng cao kiến thức; nâng cao chất lượng dạy học môn tự chọn tiếng Anh và Tin học.Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu phấn đấu tham gia và đạt kết quả cao tại  các hội thi cấp huyện và thành phố tổ chức.
          III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
          1. Công tác tham mưu và triển khai: Chấp hành tốt sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT và lãnh đạo địa phương về chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được Nhà nước cấp, nhân dân hỗ trợ, học phí 2  buổi/ ngày…Thực hiện rà soát đối chiếu từng tiêu chuẩn, xây dựng kế hoạch của trường để tham mưu chi bộ ban hành nghị quyết chuyên đề, triển khai  trong nhà trường, phụ huynh để mỗi CBGVNV tự đối chiếu với chuẩn, đăng ký phấn đấu nâng dần từng yêu cầu cụ thể trong năm 2015 đến 2018.
          2. Công tác xây dựng và sử dụng đội ngũ : Bố trí sử dụng lực lượng giáo viên trong biên chế, (GV hợp đồng) đảm bảo hợp lý theo quy định, đảm bảo số lượng, cơ cấu và phát huy năng lực sở trường cá nhân. Tăng cường vai trò trách nhiệm và quyết tâm nỗ lực vượt khó của CBGVNV để duy trì và nâng chuẩn theo yêu cầu mức độ 2 đã đạt
           3.Công tác phối hợp các lực lượng : Tăng cường phối hợp các tổ chức Phi chính phủ, hội đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn để tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục theo yêu cầu Chỉ thị 40/2008 của Bộ GD&ĐT.Triển khai kế hoạch  duy trì và nâng chuẩn  đến toàn thể PHHS để tạo sự đồng thuận và phối hợp thực hiện theo các tiêu chí có liên quan. Tham mưu Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ xã ban hành quyết định thành lập các hội ở cấp trường và nâng cao chất lượng hoạt động của để có cơ sở pháp lý phục vụ công tác kiểm tra của các cấp.
          4. Tham mưu với Phòng, UBND huyện để đầu tư các hạng mục theo kế hoạch tại tiêu chuẩn tăng cường điều kiện cơ sở vật chất đã nêu ở trên.Chủ động phối hợp các lực lượng xã hội để thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục.
          5. Chú trọng nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc quy định của ngành, giảm tỷ lệ học sinh lưu ban và duy trì sĩ số, không có học sinh bỏ học nhằm đáp ứng yêu cầu  nội dung NQ 06/HU/ 2009. Tăng cường thời gian và biện pháp phụ đạo học sinh yếu vào các tiết buổi chiều, vào thứ bảy và thời gian hè trên nguyên tắc phụ huynh phối hợp chi trả học phí học phụ đạo đúng với quy định tại Quyết định 13 của UBND thành phố về dạy thêm, học thêm và Thông tư 30/2014 của Bộ GD&ĐT về đánh giá  học sinh tiểu học
          6. Đổi mới phương pháp dạy học theo nội dung Chỉ thị 40/2008 của Bộ GD&ĐT về “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo phương pháp : “ Bàn tay nặn bột” đổi mới hình thức dạy học theo mô hình “ Trường học mới” Dạy học Mỹ thuật theo PPDH của Đan Mạch...nhằm  phát huy tính chủ động của giáo viên, tính  tích cực của học sinh nhằm đáp ứng  chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học.... Vận động GV tự học tiếng Anh,  Tin học để tiếp cận CNTT, sử dụng khai thác có hiệu quả các phần mền quản lý hành chính theo chỉ đạo của các cấp và Thông tư 21 của liên Bộ quy định tiêu chuẩn xếp  hạng GVTH.
          7. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” trong nhà trường theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả; tạo phong trào thi đua học tập chuyên môn nâng cao tay nghề, tận tụy với công việc, hết lòng với học sinh yếu...
          8. Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ quản lý và các tổ trưởng chuyên môn, xây dựng đội ngũ kế cận, đổi mới công tác quản lý theo hướng tập chung dân chủ, hiệu quả tạo sự thay đổi trong nhà trường.
          9. Đảm bảo đúng chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên; thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, thực hiện đúng công tác thu trong học sinh.
          10.Tăng cường phát huy vai trò gương mẫu của mỗi đảng viên, vai trò lãnh đạo của chi bộ. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên trong việc xây dựng đoàn viên, đội viên tích cực thực hiện các phong trào thi đua  trong nhà trường.
          11. Củng cố và làm tốt công tác thanh tra nhân dân trường học, kiểm tra nội bộ trong trường học. Xử lý nghiêm giáo viên, vi phạm quy chế chuyên môn, quy chế làm việc; tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề đi đôi với việc thực hiện có kết quả nội dung các cuộc vận động do TW và ngành phát động.
   12. Tổ chức tuyên truyền vận động PHHS tham gia phối hợp chuẩn bị các điều kiện đến trường, cùng GVCN đánh giá năng lực, phẩn chất con em khi biểu hiện tại gia đình.
         IV . KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪNG TIÊU CHUẨN :
          1. Chuẩn 1: Tổ chức và quản lý.
-Tổ chức thực hiện tốt công tác tham mưu về kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tranh thủ sự hỗ trợ, lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, của ngành trong công tác xây dựng cơ sở  vật chất, xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học và công tác quản lý.Tham mưu Phòng GD&ĐT để phó hiệu trưởng và các tổ trưởng học chương trình quản lý giáo dục.Tăng cường công tác công khai, dân chủ trong nhà trường, thực hiện có kết quả Chỉ thị 29 của Thành ủy về “ 5 xây và 3 chống” trong mỗi CBGVNV.
-Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng và các đoàn thể trong nhà trường.
-Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng liên quan đến giáo dục Tiểu học. Chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương .
-Chấp hành tốt sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ ngành giáo dục, báo cáo kịp thời tình hình giáo dục Tiểu học ở địa phương cho các cấp qủn lý Giáo dục.
-Nhà trường có chi bộ, hằng năm Chi bộ đạt“Trong sạch Vững mạnh, các tổ chức, đoàn thể hoạt động có hiệu quả.       
2. Chuẩn 2: Đội ngũ giáo viên.
-Đội ngũ giáo viên đảm bảo tỉ lệ giáo viên trên lớp: đạt 1.53 giáo viên/lớp, dạy đủ các môn học bắt buộc và môn tự chọn tiếng Anh, Tin học.
- Trình độ CBGV trên chuẩn phấn đấu đạt từ 85 % trở lên, giáo viên giỏi cấp trường  đạt tỉ lệ trên 75%. Không có giáo viên yếu kém.Giáo viên giỏi cấp huyện tăng từ 30% hiện nay lên 35%  trong các năm đến. Có 3-5 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.
       - Các tổ chuyên môn sinh hoạt có nề nếp, xây dựng nội dung sinh hoạt của tổ rõ ràng, có biện pháp cụ thể trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đánh giá học sinh theo Thông tư 30 /2014 của Bộ.
- Hằng năm nhà trường và tổ chuyên môn đã tổ chức các chuyên đề thao giảng dự giờ minh hoạ, củng cố việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông bậc tiểu học.
3. Chuẩn 3: Cơ sở vật chất thiết bị trường học
a) Phòng học, phòng chức năng
- Xây dựng thêm 02 phòng học làm phòng bộ môn, xây mới nhà đa năng, bể bơi; nâng cấp 4 phòng học và xây 100 m tường trào tại khu vực Vân Dương 1; cải tạo sân chơi, bãi tập, hệ thống thoát nước tại điểm trường chính, sơn vôi lại các đã phòng học; làm mới nhà để xe...
b) Phương tiện, thiết bị giáo dục
- 100% học sinh có bàn, ghế ngồi học đúng chuẩn theo Thông tư 26/2011 của liên Bộ .
- 100% số lớp có  bảng, hệ thống chiếu sáng đúng quy cách, có thiết bị nghe nhìn tại lớp.
- Phòng học, phòng thư viện, nhà vệ sinh, cảnh quan môi trường được trang trí và bảo quản thường xuyên, sạch sẽ; sân trường được trồng cây và tạo các bồn hoa, giỏ cây, hòn non bộ khang trang tạo môi trường thân thiện với học sinh.
 - Trang bị đầy đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu của Bộ GD-ĐT quy định.Tiếp tục hưởng ứng phong trào tự làm và sưu tầm đồ dùng dạy học trong giáo viên và học sinh.
c) Xây dựng thư viện đạt chuẩn tiên tiến
- Tiếp tục đầu tư kinh phí để trang bị điều kiện cơ sở vật chất tại thư viện đáp ứng yêu cầu haot động của thư viện tiến tiến.
- Phát huy vai trò của nhân viên thư viện và hiệu quả đầu tư tại thư viện, tăng cường công tác phục vụ, quản lý, kiểm tra công tác thư viện; xây dựng thư viện thân thiện phục vụ học sinh, phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
           4. Tiêu chuẩn 4: Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục
 a)Đại hội Giáo dục cấp cơ sở, hội đồng giáo dục cấp cơ sơ, Ban đai diện cha mẹ học sinh.
- Tham mưu với địa phương chuẩn bị đại hội giáo dục xã Hòa liên nhiệm kỳ 2015-2020 để phát huy vai trò của hội đồng giáo dục nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ nhà trường.
- Ban đại diện CMHS hoạt động đúng theo điều lệ và phát huy vai trò phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.
b) Các hoạt động của gia đình và cộng đồng nhằm xây dựng môi trường giáo dục Nhà trường Gia đình - Xã hội lành mạnh
- Nhà trường cùng với Ban đại diện CMHS tổ chức họp triển khai trong phụ huynh về những yêu cầu, kế hoạch hoạt động giáo dục của trường trong từng năm học. Hằng năm học tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn biện pháp phối hợp giáo dục con em để cùng nâng cao chất lượng dạy học.
- Nhà trường và phụ huynh thường xuyên thực hiện việc thông tin, liên hệ giữa trường, giáo viên và gia đình để nắm bắt, theo dõi tình hình học tập rèn luyện của học sinh nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ các em tiến bộ.
- Nhà trường chủ động phối hợp các ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền về công tác PCGD, huy động trẻ và hỗ trợ các điều kiện học tập cho những em có hoàn cảnh khó khăn đến trường có điều kiện học tập tốt nhất.
- Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động ngoại khoá như: Giáo dục về ATGT, VSMT, kể chuyện đạo đức Bác Hồ, tham quan dã ngoại, HKPĐ, đố vui để học…chăm sóc các di tích lịch sử ... để giáo dục và rèn kỹ năng sống cho học sinh.
c) Sự tham gia của gia đình và công đồng trong việc tăng cường CSVC cho nhà trường.
Nhà trường chủ động đề xuất nhu cầu kế hoạch huy động nguồn nhân vật  lực theo nguyên tắc tự nguyện của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng thuộc địa bàn  trường quản lý nhằm tranh thủ sự quan tâm phối hợp và ủng hộ của CMHS, các cơ quan đơn vị tham gia tăng cường CSVC cho nhà trường theo chủ trương xã hội hóa giáo dục.
5.Tiêu chuẩn 5: Hoạt động về chất lượng giáo dục
a) Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục.
           - Dạy có chất lượng 6 môn và 9 môn ở tất cả các khối lớp, thực hiện có chất lượng chương trình 2 buổi /ngày ở 100% số lớp; dạy các môn tự chọn tiếng Anh, Tin học cho 100% HS khối 3 đến khối 5.
           - Đảm bảo thực hiện chương trình theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu, học sinh khuyết tật.
          - Huy động và sử dụng nguồn tài chính ngân sách để tập trung hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên phụ đạo nâng cao chất lượng nhóm học sinh trung bình và yếu trong năm học và trong hè.
          - Tạo điều kiện để học sinh được học tập và kết hợp tham gia các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề của mỗi năm học mà nhà trường xác định từ mỗi đầu năm học.
b) Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh.
- Tăng cường vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn thông qua việc :
+ Thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn đúng theo quy định, nhằm trao đổi về kinh nghiệm soạn, giảng, chấm chữa bài học sinh; về phương pháp và hình thức dạy học phát huy tính tích cực ở học sinh; về công tác  chủ nhiệm; về tự làm và sử dụng thiết bị, đồ dùng trong các giờ dạy lên lớp; về tổng kết kinh nghiệm thành đề tài SKKN có chất lượng; về nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên và xác định mục tiêu phấn đấu đạt yêu cầu danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, chiến sĩ thi đua cơ sở.
+ Tổ chuyên môn tăng cường thời lượng sinh hoạt để tập trung thời gian nâng cao chất lượng tay nghề cho các thành viên và trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu, chống trình trạng học sinh không đủ chuẩn cho lên lớp. Hàng năm tổ chuyên môn có kế hoạch quy hoạch và xây dựng đội ngũ đạt chuẩn về tay nghề, chuẩn về danh hiệu thi đua để có biện pháp hỗ trợ, phấn đấu của từng cá nhân và tập thể tổ.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại học sinh theo quy định tại Thông tư số 30/2014 của Bộ GD&ĐT.
+ Mỗi giáo viên, tùy theo nhiệm vụ được phân công cần chú trọng biện pháp kiểm tra thường xuyên đối với học sinh để khích lệ và điều chỉnh kịp thời thái độ, kết quả học tập.
+ Tổ chuyên môn tổ chức hoạt động rút kinh nghiệm dạy và học sau mỗi lần KTĐK, kiểm tra việc thực hiện  Thông tư số 30/2014 và đánh giá xếp loại học sinh  nhằm giúp giáo viên thực hiện đúng nguyên tắc đánh giá xếp loại học sinh. .
+ Giáo viên chủ nhiệm và bộ môn chủ động trao đổi, thông báo kết quả học tập học sinh sau mỗi lần KTĐK mỗi học kỳ ( chú ý tập trung đối tượng học sinh  không đạt chuẩn kiến thức kỹ năng môn học).
+ Công tác kiểm tra quy chế chuyên môn nhà trường, tổ chuyên môn cần chú trọng kiểm tra đánh giá việc thực hiện yêu cầu chấm và chữa bài trong vở học sinh; chấm bài KTĐK để làm cơ sở đánh giá xếp loại chuyên môn GV hằng năm.
        c) Thực hiện mục tiêu PCGD tiểu học, chống mù chữ.
- Thực hiện công tác PCGD theo Thông tư số 36/2009 của Bộ và Nghị định 20/2014 của Chính phủ, huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp để đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn PCGD mức độ 3.
- Duy trì sĩ số học sinh đạt 100%.
- Duy trì PCGD tiểu học – đúng độ tuổi đạt 96 %
4. Chất lượng và hiệu quả giáo dục:
- Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học và cấp học 99%.
- 99% học sinh được đánh giá năng lực và phẩm chất loại Đạt
- Hằng năm có 30 đến 40 % học sinh đủ tiêu chuẩn xét khen thưởng
- Hiệu quả đào tạo sau 5 năm: 97%
V. TỔ CHỨC THỰC  HIỆN
          1. Các tổ chức chính trị, đoàn thể trong trường thực hiện chức năng lãnh đạo, phối hợp để triển khai kế hoạch trong tổ chức, đoàn thể.
          2. Các bộ phận công tác, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt các chỉ tiêu có liên quan đến bộ phận, tổ chuyên môn.
         3. Mỗi CBGVNV, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đáp ứng các tiêu chí của chuẩn quy định.
         4. Hàng tháng trong sinh hoạt tổ chuyên môn, văn phòng và sinh hoạt đoàn thể cần đưa nội dung đánh giá kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và bàn biện pháp thực hiện và xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm trong các năm học tới, bắt đầu từ  năm học 2015-2016.
          VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
      1) UBND huyện Hoà Vang phê duyệt kinh phí  đầu tư xây dựng nhà đa năng và bể bơi .
      2) Phòng GD-ĐT Hoà Vang kiến nghị các cấp thẩm quyền triển khai xây dựng 2 phòng học đã có QĐ phê duyệt vào đầu năm 2016 và nâng cấp nhà vệ sinh, 4 phòng học, xây 100 mét tường rào tại điểm trường Vân dương 1.
      3) UBND xã tác động các doanh nghiệp hỗ trợ phần kinh phí xây dựng, cải tạo cảnh quan sư phạm nhà trường.
          Để kế hoạch trên thực hiện được, rất mong sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện về mọi mặt của các cấp quản lý ngành, lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các hội đoàn thể, cơ quan đơn vị trong địa bàn xã Hòa Liên.
Trên đây là Kế hoạch duy trì và nâng cao kết quả xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học 2015-2016  và giai đoạn 2015-2018 của Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên .
 
 Nơi nhận :                                                                         HIỆU TRƯỞNG
-PGD&ĐT, UBND xã Hòa Liên ( để b/c);
-Các tổ chức, bộ phận ( để thực hiện);
 -Lưu : VT .  
                                                                                           Trần Minh Nghĩa
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 

Tác giả bài viết: TMN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN

               LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN                  Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, thành lập tháng 7 năm 1999, theo Quyết định số...

Tin tức - Sự kiện

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Thầy/cô mong muốn bồi được bồi dưỡng nội dung gì về chuyên môn trong năm học 2013 - 2014?

PPDH.

Soạn giáo án điện tử.

Công tác chủ nhiệm lớp

Các trò chơi học tập

Tất cả

Góc học sinh