01:10 ICT Thứ năm, 16/07/2020
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

Các liên kếtLIÊN KẾT ĐẾN CÁC
TRANG
TRONG ĐỊA BÀN
XÃ HÒA LIÊN

 

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Văn bản chỉ đạo

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối kỳ I năm học 2015-2016

Thứ tư - 16/12/2015 08:27
Ngày 4/12/2015, nhà trường đã ban hành Kế hoạch KTĐK-CKI năm học 2015-2016
     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
               HUYỆN HÒA VANG                                 Độc  lập - Tự  do - Hạnh phúc
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN                        
                      Số:     /KH-THHL2                       Hòa Liên, ngày 04 tháng 12 năm 2015
            
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra cuối Học kì I, Năm học 2015 - 2016

 
 
 
Thực hiện công văn số 667/PGDĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về Hướng dẫn kiểm tra cuối học kì I, năm học 2015 – 2016 cấp Tiểu học;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Trường Tiểu học Số 2 Hòa Liên; nhằm tổ chức tốt việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học;
          Trường Tiểu học Số 2 Hòa Liên xây dựng kế hoạch Kiểm tra cuối học kì I, năm
học 2015 – 2016 như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC
- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả yêu cầu về mục đích và nguyên tắc theo
Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học; đảm bảo việc đánh giá sát nội dung chương trình dạy học theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định.
          - Kiểm tra cuối học kì I là một việc làm bình thường nhằm nắm bắt tình hình và quá trình học tập của học sinh. Do đó, GV không tạo áp lực cho Học sinh cũng như phụ huynh học sinh trước và trong khi kiểm tra. Bài kiểm tra cuối học kì 1 được tổ chức dưới dạng một bài kiểm tra bình thường, nhẹ nhàng, không gây căng thẳng cho học sinh, phụ huynh.
II. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA
 1. Thời gian ôn tập, kiểm tra và hoàn thành chương trình Học kì I
Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT và Lịch của nhà trường, cụ thể:
          + Thời gian ôn tập và kiểm tra: Từ ngày 21/12/2015 - 26/12/2015.
          + Hoàn tất chương trình học kì I: Từ ngày 28/12/2015-02/01/2016.
 1. Việc ra đề kiểm tra
- GV tham khảo 1 số ví dụ trong hướng dẫn Thông tư 30/2014 để ra cho phù hợp
với đối tượng học sinh lớp mìnhđảm bảo phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng, gồm các câu hỏi, bài tập thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh (theo Khoản 2 điều 10).
- Hội đồng ra đề phản biện và thống nhất nội dung, hình thức đề để trình chủ tịch hội đồng phê duyệt.
3. Nội dung và cấu trúc đề kiểm tra
- Nội dung kiểm tra thể hiện các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng mà học sinh đã được trong Học kì I, không giới hạn chương trình kiểm tra.
- Đề kiểm tra gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh. (Theo yêu cầu của TT30/2014 và hướng dẫn cụ thể tại Mục 6 của Công văn 667/PGDĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về Hướng dẫn kiểm tra cuối học kì I, năm học 2015 – 2016 cấp Tiểu học ).
4. Chấm bài kiểm tra
- Thực hiện Đánh giá và nhận xét học sinh theo quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
- Giáo viên được phân công chấm bài kiểm tra phải ghi lời nhận xét tường minh về những hạn chế của học sinh trong quá trình làm bài, đồng thời có phần hỗ trợ khắc phục hạn chế cho học sinh để giúp giáo viên và phụ huynh có cơ sở tập trung phụ đạo, bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh trong học kì II.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
 1. Công tác ôn tập
Giao cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách các bộ môn linh động tổ chức
ôn tập cho học sinh theo quy định.
 1. Công tác tổ chức kiểm tra
 1. Lịch kiểm tra
Thời gian Môn Lớp T/gian làm bài
Chiều thứ hai
21/12/2015
Tin học (lý thuyết) 3,4,5 30 phút (14h00 – 14h30)
Lịch sử và Địa lí 4,5 35 phút (14h40 – 15h15)
Chiều thứ ba
22/12/2015
Tiếng Anh (đọc - viết)
Tiếng Anh (nghe)
3,4,5 35 phút (14h00 – 14h35)
5 phút (14h45 - 14h50)
Khoa học 4,5 35 phút (15h20 – 15h55)
Sáng thứ tư
23/12/2015
Tiếng Việt (đọc hiểu) 1 30 phút (7h30 – 8h00)
2,3,4,5
Tiếng Việt (phần viết) 1 35 phút (8h30 – 9h05)
2,3,4,5 40 phút (8h30 – 9h10)
Toán 1 35 phút (9h45 – 10h20)
2,3,4,5 40 phút (9h45 – 10h25)
 
* Ghi chú:
+ Môn Tin học phần kiểm tra thực hành giáo viên bố trí vào trong các tiết dạy chính khóa ở tuần 17&18 sao cho mỗi học sinh thực hành trên một một máy.
+ Môn Tiếng Anh phần nghe, giáo viên tiến hành kiểm tra vào các tiết học của tuần 17&18.
+ Môn Tiếng Việt (phần đọc) giáo viên bố trí vào trong các tiết dạy chính khóa ở tuần 18 theo phân phối chương trình môn Tiếng Việt.
 1. Phân công coi và chấm bài kiểm tra
 •  MÔN TIN HỌC (14h00 – 14h30, Thứ hai, ngày 21/12/2015)
 
TT Lớp Họ và tên GV coi GV chấm Ghi chú
1 3/1 Bùi Thị Thùy Trang Lê Thị Bích Trâm  
2 3/2 Phùng Thị Huỳnh Hiền  
3 3/3 Trần Nguyên  
4 3/4 Huỳnh Thị Thanh Thảo  
5 4/1 Phan Thị Thanh Phương  
6 4/2 Lê thị Bích Trâm  
7 4/3 Trương Thị Thu Vân  
8 4/4 Ngô Văn Bình  
9 5/1 Dương Thị Kim Oanh  
10 5/2 Nguyễn Thị Kim Khánh  
11 5/3 Ngô Thị Trúc Loan  
 
 • MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (14h40 – 15h15, Thứ hai, ngày 21/12/2015)
 
TT Lớp Họ và tên GV coi GV chấm Ghi chú
1 4/1 Phan Thị Thanh Phương Phan Thị Thanh Phương  
2 4/2 Bùi Thị Thùy Trang Bùi Thị Thu  
3 4/3 Trương Thị Thu Vân Trương Thị Thu Vân  
4 4/4 Lê Thị Bích Trâm Nguyễn Tịnh  
5 5/1 Dương Thị Kim Oanh Dương Thị Kim Oanh  
6 5/2 Nguyễn Thị Kim Khánh Nguyễn Thị Kim Khánh  
7 5/3 Ngô Thị Trúc Loan Ngô Thị Trúc Loan  
 
 • MÔN TIẾNG ANH(14h00 – 14h50, Thứ ba, ngày 22/12/2015)
 
TT Lớp Họ và tên GV coi GV chấm Ghi chú
1 3/1 Bùi Thị Thùy Trang Bùi Thị Thùy Trang  
2 3/2 Nguyễn Thị Ngọc Châu Bùi Thị Thùy Trang  
3 3/3 Võ Thị Diệu Huỳnh Thị Thanh Thảo  
4 3/4 Huỳnh Thị Thanh Thảo Huỳnh Thị Thanh Thảo  
5 4/1 Ngô Văn Bình Bùi Thị Thùy Trang  
6 4/2 Bùi Thị Thu Bùi Thị Thùy Trang  
7 4/3 Bùi Năm Bùi Thị Thùy Trang  
8 4/4 Nguyễn Tịnh Bùi Thị Thùy Trang  
9 5/1 Lê Thị Bích Trâm Huỳnh Thị Thanh Thảo  
10 5/2 Nguyễn Thị Kim Khánh Huỳnh Thị Thanh Thảo  
11 5/3 Phùng Thị Huỳnh Hiền Huỳnh Thị Thanh Thảo  
 
 • MÔN KHOA HỌC (15h20 – 15h55, Thứ ba, ngày 22/12/2015)
 
TT Lớp Họ và tên GV coi GV chấm Ghi chú
1 4/1 Bùi Năm Bùi Năm  
2 4/2 Bùi Thị Thu  
3 4/3 Bùi Thị Thùy Trang  
4 4/4 Nguyễn Tịnh  
5 5/1 Huỳnh Thị Thanh Thảo  
6 5/2 Nguyễn Thị Kim Khánh  
7 5/3 Ngô Văn Bình  
 
 • MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN (7h30 - 10h25, Thứ tư, ngày 23/12/2015)
 
TT Lớp Họ và tên GV coi GV chấm Ghi chú
1 1/1 Lê Thị Út Lê Thị Út  
2 1/2 Lê Thị Vân Lê Thị Vân  
3 1/3 Hồ Thị Hằng Hồ Thị Hằng  
4 1/4 Ngô Thị Trinh Ngô Thị Trinh  
5 1/5 Nguyễn Thị Thanh Mỹ Nguyễn Thị Thanh Mỹ  
6 2/1 Hồ Thị Lạng Hồ Thị Lạng  
7 2/2 Nguyễn Thị Bốn Nguyễn Thị Bốn  
8 2/3 Nguyễn Thị Thanh Tịnh Nguyễn Thị Thanh Tịnh  
9 3/1 Huỳnh Thị Khê Huỳnh Thị Khê  
10 3/2 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nguyễn Thị Ngọc Châu  
11 3/3 Võ Thị Diệu Võ Thị Diệu  
12 3/4 Nguyễn Thị Kim Thu Nguyễn Thị Kim Thu  
13 4/1 Phan Thị Thanh Phương Phan Thị Thanh Phương  
14 4/2 Bùi Thị Thu Bùi Thị Thu  
15 4/3 Trương Thị Thu Vân Trương Thị Thu Vân  
16 4/4 Nguyễn Tịnh Nguyễn Tịnh  
17 5/1 Dương Thị Kim Oanh Dương Thị Kim Oanh  
18 5/2 Nguyễn Thị Kim Khánh Nguyễn Thị Kim Khánh  
19 5/3 Ngô Thị Trúc Loan Ngô Thị Trúc Loan  
 
c) Chấm bài kiểm tra
- Thời gian chấm bài: 14h00, ngày 23/12/2015
          - Quy trình chấm bài kiểm tra
+ Tổ chức học đáp án, biểu điểm trong tổ chuyên môn.
+ Chấm chung 5 - 7 bài mỗi môn để thống nhất cách chấm, nội dung chấm.
+ Sau khi chấm chung một số bài, GV chấm theo lớp được phân công.
           * Bài kiểm tra định kì được GV nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân.
           * GV không được tùy tiện nâng điểm, hạ điểm khi chấm bài làm của học sinh.
3. Xử lí kết quả kiểm tra
- Sau khi chấm bài kiểm tra, GVCN sẽ kiểm tra lại việc chấm bài. Nếu có gì sai sót, bất thường trong việc coi chấm mà chưa xử lí được thì báo cáo kịp thời đến Chủ tịch hội đồng coi - chấm bài kiểm tra để xử lí kịp thời, không để ảnh hưởng đến chất lượng học sinh.
- Xử lí kết quả KTĐK: GVCN xử lí, rút kinh nghiệm bài kiểm tra của lớp. Tổ chuyên môn xử lí quả trong sinh hoạt tổ, phân tích nguyên nhân, trách nhiệm của giáo viên, học sinh, ... báo cáo kết quả xử lý về chuyên môn trường bằng văn bản.
4. Chế độ báo cáo
- GV hoàn thành các bảng thống kế nộp về TTCM: 8h00, ngày 26/12/2015
- TTCM nộp thống kê về CM trường: 8h00, ngày 28/12/2015 (theo mẫu của nhà trường, Đ/c Phan Vân nhận)
* Nộp Danh sách HS có điểm kiểm tra dưới 5 của các lớp và cả Tổ: 28/12/2015
  5. Việc đánh giá kết quả và khen thưởng
          a) Đánh giá kết quả học sinh
          - Thực hiện theo Điều 11 của Thông tư 30/2014.
          - Đối với học sinh khuyết tật hòa nhập thực hiện theo quy định tại khoản 1- Điều 12 của Thông tư 30/2014.
          b) Khen thưởng
          - GVCN hướng dẫn HS bình bầu; tham khảo ý kiến CMHS; tổng hợp và lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen.
 
Trên đây là kế hoạch kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2015 - 2016. Đề nghị các TTCM triển khai thực hiện nghiêm túc để nâng cao chất lượng dạy học góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.
 
 
*Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Các tổ CM;                                                                                       
- Lưu HSCM,VT.

Tác giả bài viết: TMN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN

               LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN                  Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, thành lập tháng 7 năm 1999, theo Quyết định số...

Tin tức - Sự kiện

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Thầy/cô mong muốn bồi được bồi dưỡng nội dung gì về chuyên môn trong năm học 2013 - 2014?

PPDH.

Soạn giáo án điện tử.

Công tác chủ nhiệm lớp

Các trò chơi học tập

Tất cả

Góc học sinh