07:59 ICT Thứ hai, 06/04/2020
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

Các liên kếtLIÊN KẾT ĐẾN CÁC
TRANG
TRONG ĐỊA BÀN
XÃ HÒA LIÊN

 

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Văn bản chỉ đạo

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

KHCNTT

Thứ hai - 09/11/2015 15:21
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2HÒA LIÊN
__________________________
 
Số:    /KH-THHL2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________________________________________
 
   
           Hòa Liên, ngày  10   tháng 11  năm 2015

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện công nghệ thông tin năm  học 2015 – 2016
____________________
Thực hiện công văn số 578/PGD&ĐT ngày 28/10 /2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016;     Trường Tiểu học số 2 Hoà Liên xây dựng kế hoạch thực hiện công nghệ thông tin năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
- Nâng cao nhận thức của CBGVNV về vai trò, vị trí của CNTT trong trường học.
- Tăng cường hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Sử dụng và khai thác có hiệu quả thiết bị của phòng Tin học, tiếng Anh, thư viện để phục vụ khai thác thông tin, học tập, trao đổi qua mạng Internet.
- Tham gia dự thi bài giảng E- learning đối với những giáo viên có tuổi đời dưới 45.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CNTT NĂM HỌC 2015 - 2016
1. Tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT trong giáo dục và đào tạo
Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT vè nhiệm vụ công tác ứng dụng CNTT trong  cán bộ, giáo viên  như :
- Quyết định 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục;
2. Nâng cấp kết nối mạng tại phòng Tin học, thư viện
- Nhà trường tổ chức nối mạng 100% máy vi tính khu hiệu bộ, phòng Tin, tiếng Anh, thư viện. Xây dựng quy định về sử dụng Internet trong nhà trường để nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác, sử dụng đúng mục đích.
3. Thiết lập và sử dụng hệ thống e-mail
- Tiếp tục triển khai hệ thống http://vbdh.danang.edu.vn. phục vụ công tác quản lý giáo dục chung của ngành. Phân công đ/c Linh (văn thư) sử dụng hàng ngày các địa chỉ VBDH này trong công tác trao đổi thông tin, liên lạc với Phòng GD&ĐT, nhà trường khuyến khích mỗi GV tạo địa chỉ e-mail  để trao đổi thông tin.
4. Khai thác website và cung cấp nội dung cho website của Phòng và UBND xã Hòa Liên
- Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website: Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, Phòng giáo dục &đào tạo huyện Hòa Vang...;
- Thành lập tổ quản trị website của nhà trường, giao nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn phân công GV viết bài, hàng tháng đăng lên website đảm bảo nuôi trang web của nhà trường được sống và phát triển.
- Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành quản lý giáo dục tại địa chỉ http://vanban.moet.gov.vn.
- Các thủ tục hành chính của ngành giáo dục (bao gồm các thủ tục ở cấp Bộ, cấp Sở và cấp trường) tại địa chỉ http://cchc.moet.gov.vn.
- Hệ thống thông tin quản lý điều hành: http://egov.danang.gov.vn.  Sau đó đăng nhập tên thhoalien2@ danang.gov.vn sử dụng mật khẩu sogiaoduc@@ để truy cập thông tin hoặc gửi thông tin vào địa chỉ cần gửi.
- Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ http://edu.net.vn. Phổ biến cho giáo viên tải các phần mềm thông dụng, miễn phí và các học liệu về để dùng, đồng thời huy động các đơn vị và giáo viên đóng góp tài nguyên giáo dục vào hệ thống dùng chung.
- Tích hợp các hệ thống thông tin quản lý giáo dục vào website chung.
5. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở
Thực hiện Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GD&ĐT, quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục cụ thể là: - Phần mềm Moodle quản lý E-learning;
6. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học
- Tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm hiện có trong nhà trường để phục vụ công tác quản lý, giảng dạy; thực hiện lắp đặt Internet tại Thư viện, phòng tiếng Anh, hội trường; đầu tư kinh phí cải tạo lại phòng Tin học theo hướng đảm bảo an toàn cháy nổ và tiện sử dụng.
- Tạo điều kiện để các giáo viên tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên website http://edu.net.vn để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập; môn Khoa học tiếp tục sử dụng phần mềm bài giảng điện tử để dạy học tại hội trường.
- Khuyến khích giáo viên chủ động tự soạn giáo án, bài giảng điện tử và tài liệu giảng dạy để ứng dụng CNTT trong các môn học như TNXH, Lịch sử và Địa lý...
- Giao tổ trưởng chuyên môn + GV Tin học có kế hoạch xây dựng bài giảng điện tử thao giảng tổ hoặc hội đồng. Từng bước xây dựng bài giảng điện tử E-learning  dự thi cấp huyện.
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giải toán, tiếng Anh qua mạng Internet tại phòng Tin, phòng tiếng Anh, phòng thư viện theo chủ trương linh hoạt mà hiệu trưởng đã chỉ đạo tại cuộc họp hội đồng GD ngày 7/11/2015.
7. Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và E-learning
- Tham gia tập huấn phần mền ứng dụng CNTT do Phòng GD&ĐT tổ chức.
- Tiếp tục sưu tầm tư liệu và soạn bài giảng điện tử theo chương trình PowerPoint, Violet, E-learning.
- Tham gia cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng E-learning” do Phòng GD&ĐT tổ chức.
- Các hoạt động về ứng dụng CNTT trong dạy và học gồm: 
+ Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử.
+ Động viên giáo viên có tuổi đời dưới 45, tích cực tham gia soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm công cụ E-learning, hướng dẫn giáo viên chuyển các bản trình chiếu soạn bằng MS powerpoint sang bài giảng điện tử E-learning.
8. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
 - Thực hiện trao đổi thông tin, xử lý văn bản, điều hành công việc, thông qua hệ thống quản lý văn bản, điều hành (tại địa chỉ:  http://egov.danang.gov.vn.  - Khuyến khích triển khai hệ thống thông tin liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh, học sinh; nhắn tin kết quả học tập và rèn luyện (sổ liên lạc điện tử) đến phụ huynh, học sinh. Địa chỉ email của trường thoalien2.hv@gmail.com và trang website http://thhoalien2-hoavang.edu.vn  đề nghị giáo viên nắm và thông báo cho phụ huynh học sinh biết để tiện trong việc trao đổi thông tin.
- Tiếp tục triển khai sử dụng các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý PCGD, phần mềm quản lý Thư viện, quản lý GDTH,...
- Khuyến khích giáo viên sử dụng phần mềm VnEdu trong đánh giá học sinh theo TT30/2014 của Bộ GD&ĐT.
9. Bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên và nhân viên
- Trong công tác quản lí giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục, tổ chức kiểm tra kiến thức và kĩ năng tối thiểu về CNTT bằng khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế, trong đó tập trung các nội dung sau:
+ Công nghệ bài giảng điện tử e-learning theo chuẩn Scorm;
+ Các hệ thống phần mềm quản lý giáo dục, sổ liên lạc điện tử;
+ Cử giáo viên tham gia tập huấn và tập huấn lại cho giáo viên kỹ năng thiết kế bài giảng E-learning qua phần mềm Adobe Presenter. Chọn giáo viên có kỹ năng tham gia thiết kế bài giảng điện tử dự thi các cấp.
+ Khuyến khích GV xây dựng 1 đĩa CD / 1 năm (trong đĩa xây dựng 4 tiết bài giảng điện tử).
- Tất cả GV đều soạn giáo trên máy vi tính để luôn được trao dồi về kỹ năng sử dụng máy vi tính.
- Mỗi học kỳ giáo viên phải có ít nhất 2 tiết giáo án bài giảng điện tử để phục vụ dạy tại hội trường và chuyển cho đ/c Trâm để đưa lên trang website của Trường
10. Tiếp tục triển khai dạy môn Tin học trong nhà trường
- Tiếp tục triển khai giảng dạy môn Tin học và nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho học sinh. Nhà trường tu sửa máy tính, giáo viên cần triển khai dạy ứng dụng CNTT theo cách tích hợp trực tiếp vào trong các môn học. Khuyến khích giáo viên tự soạn giáo án, bài giảng và tài liệu giảng dạy để ứng dụng CNTT trong các môn học.
        - Giao cho Tổng phụ trách Đội tổ chức các hoạt động của Đội bằng hình thức ứng dụng CNTT, tổ chức cho HS thu thập tài liệu; quay phim, chụp ảnh các di tích lịch sử, các danh nhân thuộc địa phương để làm tư liệu lịch sử.
- Giáo viên dạy tin học có trách nhiệm phối hợp với GVCN lớp tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ học sinh thi tin học trẻ không chuyên và giải Toán qua mạng. Hằng tuần tổ chức cho học sinh lớp thi giải Toán qua mạng.
11. Tăng cường đầu tư  kinh phí phục vụ CNTT trong trường học
- Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT và dạy môn Tin học một cách hiệu quả và thiết thực. Cụ thể:
- Để phục vụ công tác dạy môn Tin học và ứng dụng CNTT trong quản lý, trong dạy và học các môn học khác, nhà trường trang bị máy tính nối mạng nội bộ và nối Internet, Tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống máy tính và thiết bị điện tử, định kỳ một lần/học kỳ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập tổ hỗ trợ CNTT của nhà trường để làm tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nhiệm vụ CNTT.
2. Các tổ chuyên môn triển khai và tập hợp đăng ký sản phẩm bài giảng điện tử, bài giảng e-learning trong năm học để báo cáo PHT chậm nhất ngày 31/11/2015 để làm cơ sở chỉ đạo, kiểm tra kết quả thực hiện.
3. Bổ sung nội dung công tác ứng dụng CNTT vào biểu điểm thi đua áp dụng từ năm học 2015-2016.
          Trên đây là kế hoạch thực hiện công nghệ thông tin năm học 2015 - 2016 của trường Tiểu học số 2 Hoà Liên, đề nghị các tổ tưởng chuyên môn, GV Tin học, giáo viên, các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:                                

-Tổ CM, các bộ phận ( để thực hiện);
-Lưu: VT, CM.
 
    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Minh Nghĩa
 

Tác giả bài viết: TMN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN

               LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN                  Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, thành lập tháng 7 năm 1999, theo Quyết định số...

Tin tức - Sự kiện

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Trường Tiểu học Số 2 Hòa Liên được thành lập vào năm nào?

Năm 1997

Năm 1998

Năm 1999

Năm 2000

Góc học sinh