05:10 EDT Thứ hai, 01/06/2020
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

Các liên kếtLIÊN KẾT ĐẾN CÁC
TRANG
TRONG ĐỊA BÀN
XÃ HÒA LIÊN

 

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Văn bản chỉ đạo

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 48 (năm 2019)

Thứ ba - 27/11/2018 08:02
UBND HUYỆN HÒA VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /PGDĐT–THCS
V/v Phát động Cuộc thi Viết thư
Quốc tế UPU lần thứ 48 ( năm 2019)
Hòa Vang, ngày tháng năm 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS
Căn cứ Công văn số 3695/BTTTT-HTQT ngày 01/11/2018 của Bộ Thông
tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48
(năm 2019), Công văn số 2666/STTTT-BCVT ngày 08/11/2018 của Sở Thông
tin và Truyền thông về việc triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền về Cuộc thi Viết
thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019), Căn cứ công văn số 3792/SGDĐTGDTrH ngày 21/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về
việc phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019), Phòng
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Tiểu học (TH), Trung học cơ sở
(THCS) tổ chức phát động, triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48
(năm 2019) với nội dung sau:

1. Chủ đề cuộc thi
“Hãy viết một bức thư về người hùng của em” (“Write a letter about your
hero”).

2. Thể lệ cuộc thi
a) Đối tượng: Tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến
31/12/2018).
b) Quy định về bài thi
- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in
sách), dài không quá 1.000 từ.
- Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi
kèm. Ban Giám khảo chấm bản tiếng Việt.
- Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên mặt giấy (bài đánh máy vi tính
hoặc photocopy là không hợp lệ).
- Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh,
dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện, thành phố hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi
không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.
- Trong nội dung bức thư, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp,
địa chỉ của mình.
- Bức thư phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết.

- Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa
chỉ nơi nhận kèm mã địa chỉ bưu chính (112815) và gửi từng bức thư qua đường
Bưu điện. Phong bì thư cần ghi rõ: Dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 48
(2019).

2
3. Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội –
112815
.
4. Thời gian: Từ ngày 12/10/2018 đến 15/2/02019 (theo dấu Bưu điện).
5. Một số yêu cầu
- Không bắt buộc 100% học sinh của trường tham gia.
- Bản quyền các bài thi thuộc về Ban Tổ chức.
- Số hiệu: 112815 là mã Bưu chính của Báo Thiếu niên Tiền phong.

6. Trang Fanpage chính thức của cuộc thi: Cuộc thi Viết thư Quốc tế
UPU Việt Nam.

7. Giải thưởng
a) Giải thưởng Quốc gia
- Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.
- Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đoạt giải Nhất,
Nhì, Ba và kèm hai người thân (phụ huynh và nhà trường) dự Lễ tổng kết và trao
giải thưởng.
Giải cá nhân:
- Giải chính thức:
+ 01 giải Nhất: 5.000.000đ;
+ 03 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000đ;
+ 05 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000đ;
+ 30 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000đ.
- Các giải đồng hành:
+ Giải dành cho thí sinh là người dân tộc thiểu số: 1.000.000đ;
+ Giải dành cho thí sinh là người khuyết tật: 1.000.000đ;
+ Giải “Cây bút triển vọng”, mỗi giải: 500.000đ.
Giải tập thể: Các trường có học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận giải
tập thể, mỗi giải 1.000.000đ.
b) Giải thưởng Quốc tế
Bức thư đạt giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức gửi nguyên văn
kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự Cuộc thi Viết thư
Quốc tế UPU. Nếu đạt giải, sẽ được tặng thưởng: Giải Nhất: 30 triệu đồng; Giải
Nhì: 20 triệu đồng; Giải Ba: 15 triệu đồng; Giải Khuyến khích: 10 triệu
đồng; được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh.

8. Tổ chức cuộc thi tại các trường học
3
a) Các trường TH, THCS có kế hoạch cụ thể để phát động và tổ chức cho
học sinh (trong đối tượng dự thi) tham dự cuộc thi; cử giáo viên Ngữ văn
(THCS), giáo viên dạy Tiếng Việt (TH), giáo viên phụ trách Đoàn, Đội trường
học làm thường trực Ban Tổ chức cuộc thi để hướng dẫn phương pháp viết thư,
thể lệ, bồi dưỡng về nội dung,… và hướng dẫn học sinh tham khảo cách viết của
các bài dự thi đạt giải cao quốc gia, quốc tế trong các năm qua (Xem Trao đổi
của Ban Giám khảo về chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm
2019 đính kèm công văn này).
b) Các trường TH, THCS hướng dẫn kĩ cho học sinh cách thức gửi bài dự
thi theo thể lệ. Không gửi bài viết (hoặc photocopy) về Phòng, Sở. Báo cáo kết
quả phát động và số liệu học sinh tham gia (theo mẫu đính kèm) của đơn vị tham
gia cuộc thi về Phòng trước ngày 12/02/2019. (qua mạng trao đổi nội bộ, THCS
gửi cho Ông Đặng Năm, TH gửi cho bà Lê Thị Hiền Vân).
Nhận được Công văn này, các trường khẩn trương triển khai thực hiện để
cuộc thi đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, THCS
(Năm).
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                     Lê Văn Hoàng
4
TRAO ĐỔI CỦA BAN GIÁM KHẢO VỀ CHỦ ĐỀ
CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 48 (NĂM 2019)
Chủ đề: “Hãy viết một bức thư về người hùng của em” (Tiếng Anh: Write a letter about your hero)
I. MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI CÁC EM THAM GIA CUỘC THI
Trước khi các em tham khảo phần trao đổi của Ban Giám khảo về chủ đề của
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48, xin lưu ý các em những điều quan trọng
như sau:
- Các em cần đọc và nắm kỹ Thể lệ Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48.
Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi đặc biệt nhấn mạnh yếu tố độc lập, sáng tạo,
nghĩa là bức thư phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. Những bức thư
chép lại từ bài mẫu hoặc chép giống nhau sẽ bị loại ngay từ vòng chấm đầu tiên.
- Các em cần tuân thủ phần kỹ thuật viết thư được ghi rất rõ trong Thể lệ Cuộc
thi đế có một bài dự thi đúng thể thức, đúng yêu cầu.
- Các em cần hiểu rõ về chủ đề của Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48:
Chủ đề ngắn gọn nhưng mạch lạc, rõ ràng, nhân vật của bức thư là một con người cụ
thể, nhưng phải là một người mà các em quý mến, tôn trọng, ngưỡng mộ; một người
có sự ảnh hưởng tốt, tích cực đến suy nghĩ, tình cảm, hành động của các em.
- Ban Giám khảo luôn đánh giá cao những bức thư giàu tính sáng tạo và cảm xúc.
Những trao đổi của Ban Giám khảo về chủ đề cuộc thi sẽ giúp các em nắm bắt được
thông điệp chính của chủ đề Cuộc thi lần này. Vì vậy, hãy để sự hiểu biết và trí tưởng
tượng của các em bay cao bay xa, hãy tự do bay bổng trong thế giới tưởng tượng của
mình các em nhé!

II. VỀ KỸ THUẬT VIẾT THƯ
Bức thư phải được viết dưới dạng văn xuôi và tuân thủ đúng thể thức của một
bức thư: Phần đầu thư luôn có thời gian, địa điểm viết thư, đối tượng gửi thư, lý do
viết thư; Phần nội dung thư chuyển tải toàn bộ chủ đề bức thư; Phần cuối thư là những
thông điệp được người viết gửi gắm, có lời chào tạm biệt và ký tên người viết. Tất
nhiên, một bức thư tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU cần một sự thể hiện độc
đáo, sáng tạo và cảm xúc để tạo nên sự khác biệt.
Các em hãy viết bức thư của mình bằng những câu văn rõ ràng, mạch lạc và có
cảm xúc. Nêu trong bức thư có nhiều hình ảnh sinh động, hoặc cách so sánh hợp lý thì
càng lôi cuốn, hấp dẫn và thuyết phục người đọc. Những bức thư đoạt giải cao thường
là những bức thư làm lay động trái tim người đọc không chỉ bởi ý tưởng, kết cấu bức
thư mà còn bởi những cảm xúc chân thành mà người viết thể hiện.
Các em chú ý không viết bức thư dài quá 1.000 từ. Các em cũng lưu ý một
nguyên tắc quan trọng là khôn
g viết tên hay địa chỉ của mình (tức là không viết thông
tin cá nhân) trong nội dung bức thư.

III. VỀ CHỦ ĐỀ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 48
Hãy tìm ra một người hùng của chính em

5
Thật thú vị khi chủ đề năm nay chỉ tập trung vào một “từ khóa”: HERO -
NGƯỜI HÙNG
. Trong từ điển, từ hero được định nghĩa là người được ngưỡng mộ vì
họ có hành động hay việc làm dũng cảm, họ có tài năng, dũng khí hơn hẳn người
thường, đạt được những thành tựu vĩ đại trong cuộc đời của họ. Họ cũng có thể là nhân
vật trong những cuốn sách, những bộ phim mà chúng ta yêu thích.
Như vậy, chúng ta có thế mở rộng nghĩa của từ khóa “hero - người hùng” thành
một “trường ngữ nghĩa” mênh mông với một loạt các từ đồng nghĩa như sau:
Người
anh hùng, thần tượng, người nổi tiếng, huyền thoại ngôi sao, siêu nhân, người dẫn
đầu, người mà em ngưỡng mộ nhất, người truyền cảm hứng...

Trong thông báo của mình, Liên minh Bưu chính Thế giói (UPU) gọi chủ đề
cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) là một “chủ đề truyền cảm
hứng” (the inspirational theme).Đúng là như vậy, mỗi em đều có trong tim mình một
người hùng, một người mà em ngưỡng mộ, yêu quý nhất. Đó có thể là một nhân vật
lịch sử, một nhân vật trong cuốn sách hay bộ phim em yêu thích nhất nhưng cũng có
thể là những người rất đỗi bình thường hàng ngày bên cạnh em (ông bà, cha mẹ, thầy
cô, bạn bè, người thân) nhưng là người mà em ngưỡng mộ nhất, người truyền cảm
hứng tích cực cho em. Đó cũng có thể là một con người cụ thể mà em đã nghe kể, đã
gặp gỡ hay hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của em...
Để tham gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU năm nay, các em hãy chọn một nhân
vật cụ thể, một người hùng của riêng em, là bất cứ ai truyền cho các em những cảm
hứng tích cực nhất và viết về họ bằng những cảm xúc của chính em.

Viết về ngưòi hùng của em như thế nào?
Năm 1997, chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 26 là “Thư gửi một
người mà tôi ngưỡng mộ nhất”. Năm đó, cô gái Phan Vũ Hoàng An, lớp 8 Văn, trường
THCS Chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang, Khánh Hòa đoạt giải quán quân. Hoàng An
viết thư gửi người mà bạn ấy ngưỡng mộ nhất, nhà văn Andersen, người “canh giữ
ước mơ cổ tích” của trẻ em. Trong bức thư của mình, Hoàng An đã lý giải vô cùng dễ
thương theo cách của môt cô học trò, vì sao cô ấy ngưỡng mộ tác giả của Cô bé bán
diêm, Cô bé Lọ Lem, Bầy chim thiên nga... vô cùng thân thuộc trong ước mơ của mọi
đứa trẻ trên thế giới này.
Chủ đề của Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 yêu cầu các em viết về
người hùng của mình, cũng có nghĩa là người mà em ngưỡng mộ nhất. Các em có thể
viết về một câu chuyện, một hành động cụ thể hay về thành tựu, về cuộc đời của nhân
vật ấy. Các em hãy lý giải vì sao đó là người hùng của em và sự ảnh hưởng của họ đối
với em mạnh mẽ, tích cực như thế nào.
Hãy viết một câu chuyện thật sinh động và giàu cảm xúc rồi lý giải vì sao đó là
người hùng của em một cách thật thuyết phục nhé! Người hùng của em lớn lao hay
nhỏ bé, nhưng phải là người mang những bức thông điệp thật ý nghĩa, nuôi dưỡng lòng
yêu thương, những suy nghĩ và hành động tích cực cho những ước mơ tuổi đang lớn
của các em nhé!
BAN GIÁM KHẢO QUỐC GIA
CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 48

  
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN

               LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN                  Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, thành lập tháng 7 năm 1999, theo Quyết định số...

Tin tức - Sự kiện

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Trường Tiểu học Số 2 Hòa Liên được thành lập vào năm nào?

Năm 1997

Năm 1998

Năm 1999

Năm 2000

Góc học sinh