01:38 EDT Thứ tư, 03/06/2020
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

Các liên kếtLIÊN KẾT ĐẾN CÁC
TRANG
TRONG ĐỊA BÀN
XÃ HÒA LIÊN

 

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Thông báo

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Hướng dẫn tổ chức vòng thi giải toán qua mạng Internet

Thứ hai - 22/12/2014 03:45
Thực hiện các văn bản của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức vòng thi giải toán cấp trường qua Internet. Phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể vòng thi cấp trường giải toán qua Internet năm học 2014 - 2015 như sau:
1
 
UBND HUYỆN HÒA VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số: 795 /PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn tổ chức vòng thi giải toán
qua Internet (ViOlympic) cấp trường năm
học 2014-2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hòa Vang, ngày 22 tháng 12    năm 2014
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
 
Thực hiện các văn bản của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức vòng thi
giải toán cấp trường qua Internet. Phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể vòng thi cấp
trường giải toán qua Internet năm học 2014 - 2015 như sau: 
1. Công tác chuẩn bị của nhà trường
Trước khi vòng thi cấp trường diễn ra (vòng 10 ngày 22/12/2014) các trường cần
chuẩn bị một số công việc sau:
- Rà soát, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng internet phòng máy tính, chuẩn
bị địa điểm thi, nếu trường không có phòng máy tính thì chuẩn bị bố trí các máy làm
việc văn phòng để học sinh thi và chia làm nhiều ca thi để đảm bảo học sinh dự thi đầy
đủ.
- Các em học sinh chưa đủ vòng thi cấp trường thì có thể thi tự do vào ban đêm
từ 18 giờ ngày hôm  trước đến 7 giờ  sáng ngày hôm  sau vào những ngày  thi cấp
trường diễn ra.
- Đặc biệt các em tham gia phải đăng ký hoặc sửa đúng tên thật có dấu, đúng
lớp, đúng trường để khi cấp giấy chứng nhận không bị sai sót.
2. Lựa chọn vòng thi và thời gian thi
Để  tổ chức cho học sinh dự  thi vòng  thi cấp  trường, các  trường có  thể  lưạ
chọn 01  trong  các vòng  thi  từ vòng  thi  số 10 đến vòng  thi  số 14. Tuy nhiên, để
thống nhất chung trong toàn huyện, các trường chỉ chọn một trong các vòng thi từ
vòng 10 đến vòng 12.
Lịch mở vòng thi cụ thể như sau:
 2
 
Lưu ý:
- Trong các ngày  tổ chức  thi cấp  trường khoảng  thời gian  từ 8 giờ đến 17
giờ Ban tổ chức sẽ khóa chức năng thi tự do. Các thí sinh thi các vòng thi tự do chỉ
thi được  trong khoảng  thời gian  từ 18 giờ ngày hôm  trước đến 7 giờ  sáng ngày
hôm sau.
- Nếu  trường chọn vòng  thi  số 10  tổ chức cho các em dự  thi vòng  thi cấp
trường  thì các em vẫn phải  thi  tự do vượt qua các vòng  thi số 11; 12; 13; 14  thì
mới đủ điều kiện được tham gia vòng thi cấp quận, huyện.
- Nếu  trường chọn vòng  thi  số 14  tổ chức cho các em dự  thi vòng  thi cấp
trường thì trước đó các em phải thi tự do vượt qua các vòng thi số 10; 11; 12; 13
thì mới thi được vòng thi số 14.
(Tương tự nếu trường chọn vòng thi số 13 tổ chức cho các em dự  thi vòng
thi cấp trường thì các em phải thi tự do vượt qua vòng thi số 10; 11; 12  thì mới thi
được vòng số 13 và phải thi tự do qua vòng số 14 thì mới đủ điều kiện được tham
gia vòng thi cấp quận, huyện)
3. Tổ chức thi
Ban  giám  hiệu  nhà  trường  phân  công  cử  cán  bộ  giáo viên  tạo mã  thi,  lập
danh sách học sinh dự thi theo các khối lớp:
a) Lập danh sách học sinh
Danh  sách học  sinh dự  thi được  lập  theo mẫu kèm văn bản này  (hoặc  lên
trang violympic tải về)
b) Số học sinh của mỗi  khối lớp
- Đối với vòng  thi cấp  trường số học sinh của mỗi khối  lớp do nhà  trường
quyết định căn cứ vào số học sinh tham gia đăng ký dự thi và cơ sở vật chất của
nhà trường.
c) Tạo mã thi
Cán bộ được giao nhiệm vụ  tạo mã  thi phải   đăng ký  thành viên  trên  trang
violympic với đối tượng là giáo viên để tạo mã số thi cho trường mình (xem hướng
dẫn tạo mã trên trang Violympic.vn). Mã thi cấp trường năm học 2014 – 2015 có
thể bắt đầu tạo từ ngày 15/12/2014
- Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thành nhiều đợt vào các thời điểm khác
nhau,  tuỳ  thuộc vào cơ  sở vật chất,  thiết bị của mỗi  trường. Nếu  thi nhiều đợt  thì
phải có mã số thi cho từng đợt, khi đó cán bộ phụ trách phải tạo đủ số mã và phải
ghi rõ mã số thi cho đợt thi nào.
- Mỗi đợt thi ban tổ chức nên tạo thêm mã số dự phòng để sử dụng khi một
mã số nào đó không sử dụng được.
d) Kiểm tra máy tính và đường truyền Internet
- Trước khi  thi, các hội đồng thi  tổ chức kiểm  tra đường truyền  internet có
truy  cập  được website http://violympic.vn hay  không? Kiểm  tra máy  tính  đã  cài 3
 
phần  mềm  Adobe  Flash  Player  chưa?  Kiểm  tra  trình  duyệt  web  đảm  bảo  hay
không?
Khuyến  cáo: http://violympic.vn sử  dụng  tốt  nhất  bằng  trình  duyệt Google
Chrome. Nếu máy báo "Không kết nối được với máy chủ" và có bài thi không hiển
thị  thì máy  đang  thiếu phần mềm Adobe Flash Player  hoặc  có  thể đã  cài nhưng
chưa hoàn tất việc cài đặt. Khi đó cần vào mục "Hướng dẫn" để xem hướng dẫn cài
đặt.
- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết
qủa  làm bài và bắt  thi  lại  thì  lỗi có  thể  là do  trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt
trong mục  "Hướng  dẫn")  hoặc  do  đường  mạng  không  đảm  bảo: mạng  kết  nối
không  liên  tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây  là hệ  thống không chấp nhận kết
quả thi... thì cho phép học sinh vào thi lại.
e) Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi
- Dụng cụ học tập: bút chì, com pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, máy tính cầm
tay không có chức năng soạn thảo văn bản.
- Giấy nháp của thí sinh.
- Học sinh các khối  lớp 1; 2; 3 và 4 không được phép mang máy  tính cầm
tay vào phòng thi.
4. Hướng dẫn chung
- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là
nơi đặt hội đồng  thi,  tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi
cách nhau tối thiểu 1,5m.
- Trước giờ thi chính thức 5 phút, giám thị viết mã số thi rõ ràng trên bảng
để  các  thí  sinh  biết  và  đăng  nhập,  vào  thi,  nhập mã  số  thi. Học  sinh  phải  nhập
chính xác mã số thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả
đó mới được công nhận.
- Khi học sinh  làm xong bài  thi, giám  thị kiểm  tra  trên màn hình máy  tính
của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì giám thị
đến bấm vào mục “Kết quả”để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho
học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.
- Khi  hết  giờ  thi,  giám  thị  kiểm  tra  đầy  đủ  chữ  kí  xác  nhận  của  học  sinh
trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả giám thị kí xác nhận ở dưới danh sách
phòng  thi. Sau đó, giám  thị nộp danh sách phòng  thi cùng các biên bản  (nếu có)
cho Hội đồng thi. Khi hết giờ thi, người quản lý mã phải vào khóa mã thi.
- Kết quả thi của học sinh được ban tổ chức lưu lại thông qua phần thống kê
kết  quả  thi bằng mã. Người  tạo mã  đăng  nhập  và  vào mục  “Thi  các  cấp”,  chọn
phần “Thống kê kết quả  thi”, nhập mã số  thi và nhấn vào “Thống kê” để biết kết
quả của các học sinh thi bởi mã số này.
- Khi kết thúc một đợt thi, người được giao nhiệm vụ tạo mã phải khóa mã
thi của đợt đó lại  để các em không thể sử dụng được mã đó thi tiếp sau này, bằng 4
 
cách: cán bộ đã  tạo mã phải đăng nhập và vào “Thi các cấp” vào mục  “Quản  lí
mã”, để khóa mã.
- Khi có sự cố trong phòng thi, đề nghị Hội đồng thi liên hệ trực tiếp với Ban
tổ chức qua số điện thoại 0463.278.042 để được hướng dẫn xử lý.
5. Chọn và lập danh sách học sinh dự thi cấp quận huyện
-  Học  sinh  được  chọn  dự  thi  cấp  quận  huyện  phải  là  thành  viên  của
Violympic và đã thi vượt qua tất cả các vòng thi cấp trường do nhà trường tổ chức.
- Các đơn vị lập danh sách học sinh phải có đầy đủ các thông tin (theo mẫu
trên  trang  Violympic.vn),  lưu  ý  khi  đăng  kí  trên  trang Web Violympic  phải  gõ
tiếng Việt có dấu.
Chú ý: Học sinh dự thi cấp quận huyện, tỉnh thành phố và quốc gia sẽ được
Ban tổ chức quốc gia duyệt ID (chỉ những ID được duyệt mới thi được).
6. Khen thưởng
Các trường trên kinh phí tự chủ, tổ chức khen thưởng cho học sinh đoạt giải
cấp trường một cách hợp lý.
7. Nộp hồ sơ về phòng GD&ĐT
Các trường chỉ nộp danh sách công nhận kết quả cấp trường (có dấu đỏ) và
file mềm về Phòng GD&ĐT Hòa Vang (Ông Lê Văn Hoàng nhận).
Còn lại các loại hồ sơ sau được lưu tại trường không cần nộp về PGD:
- Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, cán bộ tạo mã đề thi.
- Danh sách học sinh thi cấp trường đã cập nhật kết quả thi (theo mẫu đính
kèm)
- Biên bản xử lý sự cố (nếu có) theo mẫu đính kèm.
Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu  trưởng các trường Tiểu học, THCS
khẩn trương triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, THCS (Hoàng).
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN

               LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN                  Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, thành lập tháng 7 năm 1999, theo Quyết định số...

Tin tức - Sự kiện

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Trường Tiểu học Số 2 Hòa Liên được thành lập vào năm nào?

Năm 1997

Năm 1998

Năm 1999

Năm 2000

Góc học sinh