02:05 EDT Thứ tư, 03/06/2020
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

Các liên kếtLIÊN KẾT ĐẾN CÁC
TRANG
TRONG ĐỊA BÀN
XÃ HÒA LIÊN

 

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Thông báo

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Công tác đánh giá kiểm định chất lượng

Thứ tư - 26/02/2014 05:32
Thực hiện Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT và các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý ngành về việc kiểm định chất lượng giáo dục, nay Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên xây dựng Kế hoạch tự đánh giá như sau:
 
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
 
         Thực hiện Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT và các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý ngành về việc kiểm định chất lượng giáo dục, nay Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên xây dựng Kế hoạch tự đánh giá như sau:
          I. Mục đích và phạm vi tự đánh giá
1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục tại nhà trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để các cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.Qua quá trình tự đánh giá, nhà trường và từng thành viên trong nhà trường thấy được những điểm mạnh, điểm yếu và rút ra nguyên nhân của nhừng điểm mạnh, yếu so với chuẩn quy định, từ đó có kế hoạch phấn đấu duy trì điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của từng tiêu chuẩn và tiêu chí trong thời gian đến.
2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư 42/2012/TT-BGD ĐT ngày 23/11/2012 và Công văn số 8987/BGD ĐT- KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT.
3.Yêu cầu của công tác kiểm định :
 a) Khách quan và trung thực;
 b) Công khai và minh bạch;
 c) Đầy đủ, kịp thời và chính xác.
II. Nội dung thực hiện.
  1. Phân công hội đồng tự đánh giá
  a) Thành phần Hội đồng tự đánh giá.
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 18 ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Hoà Liên gồm:
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Trần Minh Nghĩa Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Nguyễn T.Thanh Hương P. Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Phan Thị Thanh Vân Giáo viên kiêm TKHĐ Thư ký HĐ
4 Nguyễn Thị Kim Thu CTCĐ Ủy viên
5 Ngô Văn Bình TTND Ủy viên
6 Ngô Văn Kinh Tổ trưởng Văn phòng Uỷ viên
7 Lê Thị              Vân Tổ trưởng tổ 1 Uỷ viên
8 Nguyễn Thị Bốn Tổ trưởng tổ 2-3 Uỷ viên
9 Võ Thị Diệu Tổ phó tổ 2,3 Ủy viên
10 Phan Thị Thanh Phương Tổ trưởng tổ 4-5 Uỷ viên
11 Dương Thị Kim Oanh Tổ phó tổ 4,5 Ủy viên
12 Trần Thị Sa TPT Đội Uỷ viên
13 Nguyễn Thị Phượng Kế toán Uỷ viên
14 Lê Thị Bích Trâm GV Tin - BTCĐ Uỷ viên
b) Nhóm thư ký.
TT Họ và tên Chức  vụ Nhiệm vụ
1 Phan Thị Thanh Vân GV-TKHĐ Nhóm trưởng
2 Lê Thị Kim Thu Y tế uỷ viên
3 Lê Thị Bích Trâm GV Tin học uỷ viên
4 Phạm Thị Thanh Linh Văn thư ủy viên
5 Nguyễn Thị Ngọc Châu GV ủy viên
 
c) Phân công các  nhóm công tác
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
 
Nhóm 1
(Phụ trách tiêu chuẩn 1: có 7 tiêu chí)
1. Trần Minh Nghĩa Hiệu trưởng Nhóm trưởng, phụ trách đánh giá tiêu chuẩn 1
2. Phan Thị Thanh Vân GV-TKHĐ-TK Tổng hợp báo cáo đánh giá, tham gia tìm minh chứng nhóm 1, viết PĐGTC 1
3. Lê Thị Kim Thu Y tế Tham gia tìm minh chứng nhóm 1, viết PĐGTC 2
4. Võ Thị Diệu TPCM tổ 2,3 Tham gia tìm minh chứng nhóm 1, viết PĐGTC 3
5. Hồ Thị Lý GV tổ 1 Tham gia tìm minh chứng nhóm 1, viết PĐGTC 4
6. Ngô Văn Bình TTND Tham gia tìm minh chứng nhóm 1, viết PĐGTC 5
7. Nguyễn Thị Kim Khánh GV tổ 4,5 Tham gia tìm minh chứng nhóm 1, viết PĐGTC 6
8. Hồ Thị Lạng GV tổ 2,3 Tham gia tìm minh chứng nhóm 1, viết PĐGTC 7
 
Nhóm 2
(Phụ trách tiêu chuẩn 2: có 5 tiêu chí)
1. Nguyễn T Thanh Hương PHT, PCTHĐ
 
Nhóm trưởng, phụ trách đánh giá tiêu chuẩn 2 và viết dự thảo báo cáo tự đánh giá.
2. Lê Thị Bích Trâm BTCĐ-GV Tin Tổng hợp báo cáo đánh giá, tham gia tìm minh chứng nhóm 2, viết PĐGTC 1
3. Nguyễn Thị Bốn TTCM tổ 2 Tham gia tìm minh chứng nhóm 2, viết PĐGTC 2
4. Lê Thị Vân TTCM tổ 1 Tham gia tìm minh chứng nhóm 2, viết PĐGTC 3
5. Nguyễn Thị Tú Uyên GV tổ 1 Tham gia tìm minh chứng nhóm 2, viết PĐGTC 4
6. Hồ Thị Hằng GV tổ 1 Tham gia tìm minh chứng nhóm 2, viết PĐGTC 5
 
Nhóm 3
(Phụ trách tiêu chuẩn 3: có 6 tiêu chí)
1. Ngô Văn Kinh Phụ trách Thiết bị, thư viện Nhóm trưởng, phụ trách
đánh giá tiêu chuẩn 3, viết PĐGTC 5
2. Nguyễn Thị Phượng Kế toán Tổng hợp báo cáo đánh giá, tham gia tìm minh chứng nhóm 3, viết PĐGTC 1
3. Phùng Thị Huỳnh Hiền GVMT Tham gia tìm minh chứng nhóm 3, viết PĐGTC 2.
4. Huỳnh Thị Khê GV tổ 2,3 Tham gia tìm minh chứng nhóm 3, viết PĐGTC 3
5. Bùi Năm GV tổ 4,5 Tham gia tìm minh chứng nhóm 3, viết PĐGTC 4
6. Bùi Thị Thu GV tổ 4,5 Tham gia tìm minh chứng nhóm 3 , viết PĐGTC 6
7. Trương Thị Thu Vân GV tổ 4,5 Tham gia tìm minh chứng nhóm 3,
 
Nhóm 4
(Phụ trách tiêu chuẩn 4: có 3 tiêu chí)
1. Trần Thị Sa TPT Đội Nhóm trưởng, phụ trách
đánh giá tiêu chuẩn 4
2. Nguyễn Thị Ngọc Châu GV tổ 1 Tổng hợp báo cáo đánh giá, tham gia tìm minh chứng nhóm 4, viết PĐGTC 1.
3. Lê Thị Út GV tổ 2,3 Tham gia tìm minh chứng nhóm 4, viết PĐGTC 2
4. Nguyễn Thị Châu Sa UVBCHCĐ Tham gia tìm minh chứng nhóm 4, viết PĐGTC 3
 
 
Nhóm 5
(Phụ trách tiêu chuẩn 5: có 7 tiêu chí)
1. Nguyễn Thị Kim Thu CTC Đ Nhóm trưởng, phụ trách
đánh giá tiêu chuẩn 5
2. Phan Thị Thanh Phương TTCM tổ 4,5 Tổng hợp báo cáo đánh giá nhóm 5, viết PĐGTC 1
3. Ngô Thị Trúc Loan GV tổ 4,5 Tham gia tìm minh chứng nhóm 5, viết PĐGTC 2
 
4. Bùi Thị Thùy Trang GV Anh văn Tham gia tìm minh chứng nhóm 5, viết PĐGTC 3
5. Nguyễn Thị Thanh Mỹ GV tổ 2,3 Tham gia tìm minh chứng nhóm 5, viết PĐGTC 4
6. Dương Thị Kim Oanh TPCM tổ 4,5 Tham gia tìm minh chứng nhóm 5, viết PĐGTC 5
7. Trần Thị Thủy GV tổ 1 Tham gia tìm minh chứng nhóm 5, viết PĐGTC 6
8. Trần Nguyên GV Âm nhạc Tham gia tìm minh chứng nhóm 5, viết PĐGTC 7
2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
a) Thời gian: Tháng 11/2013
b) Thành phần: Hội đồng tự đánh giá và một số giáo viên nhân viên tham gia hoạt động tự đánh giá.
c) Nội dung: Các văn bản của Bộ về kiểm dịnh chất lượng GD và kế hoạch tự đánh giá, một số quy định về xác lập hồ sơ tự đánh giá.
3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động
- Xác định các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần huy động;
- Chỉ rõ từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của trường và thời gian cần được cung cấp.
Tiêu chuẩn Tiêu chí Các hoạt động
 cần được huy động nguồn lực
Thời điểm
huy động 
 
Ghi chú
 
 
    1
 
 
1->7
- Bộ phận văn phòng, BGH, các tổ chức đoàn thể cung cấp hồ sơ các tổ chức trong nhà trường và thu thập thông tin  về các hoạt động của các tổ chức đó.
-Nhóm 1 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công.
Tháng
12/2013-
1/2014
 
 
 
2
 
 
1-> 5
- Bộ phận văn phòng, BGH cung cấp hồ sơ CB-GV-CNV, hồ sơ HS, … đối chiếu với hiệu quả công tác của CB-GV-CNV thông qua phiếu đánh giá công chức.
- Nhóm 2 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công….
Tháng
12/2013-
1/2014
 
 
 
3
 
1->6
-Nhân viên kế toán,  thiết bị, thư viện, HT cung cấp hồ sơ và báo cáo số liệu có trong tiêu chuẩn 3.
- Nhóm 3 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công.
Tháng
12/2013-
1/2014
 
 
 
4
 
1->3
-Ban đại diện cha mẹ HS, GVCN, hồ sơ chủ nhiệm, các văn bản tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền.
- Nhóm 4 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công….
Tháng
12/2013-
1/2014
 
 
 
5
 
 
1->7
-Văn thư, Phó HT, TPT, y tế trường học cung cấp hồ sơ thực tế  kết quả giáo dục hai mặt của HS, kết quả hoạt động xã hội, hoạt động GDNGLL.
-Nhóm 5 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công.
Tháng
12/2013-
1/2014
 
 
4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí
                      ( theo phụ lục đính kèm)
5. Thời gian thực hiện quy trình tự đánh giá.

Thời gian

                                   Hoạt động

Tuần 1
25 -> 30/11
- Họp Lãnh đạo thảo luận về xây dựng kế hoạch tự đánh giá; dự kiến phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng; Phân công dự thảo kế hoạch tự đánh giá;
- Ra quyết định, công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá;
- Họp hội đồng tự đánh giá, thông qua kế hoạch TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
Tuần 2
2->7/12
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường
- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường
Tuần 3->7
9/12->11/01
- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG
- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng.
- Mã hoá các minh chứng thu được.
- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.
Tuần 8
13->17/01
 
- Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung
- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG
Tuần 9
20-> 25/01
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG
Tuần 11-12
10->22/02
- Dự thảo báo cáo TĐG
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG
Tuần 13
24/2-01/3.
- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường  và thu thập các ý kiến đóng góp
Tuần 14
3-8/3
-Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG
Tuần 15
10- 15/3
-Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ trường
Tuần 17
17-22/3
- Nộp báo cáo TĐG
- Công bố rộng rãi báo cáo TĐG
 
Trên đây là nội dung kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học số 2 Hoà Liên năm học 2013-2014.
 
* Nơi nhận :                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
 - Phòng GD-ĐT Hòa Vang ( để b/c);
 - Các thành viên HĐTĐG (để thực hiện);
 - Lưu : VT.
                                                                          Trần Minh Nghĩa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM THÁNG 02/2014
Tiêu chuẩn Số tiêu chí Số tiêu chí đạt
 
Số tiêu chí không đạt Ghi chú
Tiêu chuẩn 1 07 07 0  
Tiêu chuẩn 2  05 05 0  
Tiêu chuẩn 3 06 06 0  
Tiêu chuẩn 4 03 03 0  
Tiêu chuẩn 5 07 07 0  
Tổng         28               28 0  
Tỷ lệ %                   100%            0  
                                                       Hòa Liên, ngày 22/02/2014
                                                                    HIỆ/U TRƯỞNG
 
 
 
                                                                 Trần Minh Nghĩa
 

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN

               LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN                  Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, thành lập tháng 7 năm 1999, theo Quyết định số...

Tin tức - Sự kiện

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Thầy/cô mong muốn bồi được bồi dưỡng nội dung gì về chuyên môn trong năm học 2013 - 2014?

PPDH.

Soạn giáo án điện tử.

Công tác chủ nhiệm lớp

Các trò chơi học tập

Tất cả

Góc học sinh