18:19 ICT Thứ hai, 09/12/2019
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

TRANG CHỦ » DS CBGVNV

DANH SÁCH CB - VC Trường TH số 2 Hòa Liên

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Trần Minh Nghĩa 05/04/1969 0914083089 Hiệu trưởng
2 Phan Thị Thanh Vân 10/10/1978 0905939997 Phó Hiệu trưởng
3 Trần Thị Sa 01/01/1975 Tổng phụ trách Đội TNTP
4 Lê Thị Út 06/10/1963 Giáo viên
5 Lê Thị Vân 30/02/1980 Giáo viên
6 Hồ Thị Hằng 16/12/1966 Giáo viên
7 Ngô Thị Trinh 26/07/1968 Giáo viên
8 Nguyễn Thị Thanh Mỹ 19/03/1969 Giáo viên
9 Nguyễn Thị Bốn 26/11/1964 Giáo viên
10 Hồ Thị Lạng 30/11/1962 0905301162 Giáo viên
11 Nguyễn Thị Thanh Tịnh 20/12/1964 0935022137 Giáo viên
12 Huỳnh Thị Khê 15/02/1966 0935608324 Giáo viên
13 Nguyễn Thị Ngọc Châu 18/05/1979 Giáo viên
14 Võ Thị Diệu 02/01/1978 Giáo viên
15 Nguyễn Thị Kim Thu 06/06/1982 Giáo viên
16 Phan Thị Thanh Phương 19/06/1987 Giáo viên
17 Bùi Thị Thu 09/10/1972 Giáo viên
18 Trương Thị Thu Vân 20/07/1969 Giáo viên
19 Nguyễn Tịnh 12/01/1966 Giáo viên
20 Dương Thị Kim Oanh 12/03/1976 Giáo viên

   1  2  3  >> Trang cuối

Tổng cộng có 42 cán bộ - viên chức thuộc 6 tổ
 

Góc học sinh