TRANG CHỦ » CÁC HOẠT ĐỘNG » Dạy và Học

Kế hoạch kiểm tra Giữa kì I

Kế hoạch kiểm tra Giữa kì I

Kiểm tra hai môn Toán và Tiếng Việt

Kế hoạch chuyên môn

Kế hoạch chuyên môn

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2013 - 2014

Tài liệu tập huấn GD Ứng phó biến đổi khí hậu

Tài liệu tập huấn GD Ứng phó biến đổi khí hậu

Trường TH số 2 Hòa Liên triển khai chuyên đề GD ứng phó với biến đổi khí hậu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Từ ngày 23/9/2013, thời khóa biểu có một số thay đổi nhỏ

Kế hoạch nâng cao chất lượng giai đoạn 2010 - 2015

Kế hoạch nâng cao chất lượng giai đoạn 2010 - 2015

Kế hoạch nâng cao chất lượng giai đoạn 2010 - 2015

Quy định hồ sơ tổ chuyên môn

Quy định hồ sơ tổ chuyên môn

Hồ sơ tổ chuyên môn

Những kỹ năng đảm bảo cho hoạt động giáo dục của người giáo viên đạt hiệu quả

Những kỹ năng đảm bảo cho hoạt động giáo dục của người giáo viên đạt hiệu quả

Những kỹ năng đảm bảo cho hoạt động giáo dục của người giáo viên đạt hiệu quả

CHỦ ĐIỂM HÀNG THÁNG

CHỦ ĐIỂM HÀNG THÁNG

Nội dung chủ điểm và cách ngôn hàng tháng, năm học 2013 - 2014

Đồ dùng dạy học tự làm

Đồ dùng dạy học tự làm

Sản phẩm đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên

Thao giảng

Thao giảng

Các hoạt động dạy - học

Tập huấn giảm nhẹ thiên tai

Tập huấn giảm nhẹ thiên tai

Nhằm nâng cao năng lực giảng dạy lồng ghép nội dung Phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho đội ngũ giáo viên, trường TH số 2 Hòa Liên tổ chức lớp tập huấn Phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai.

 

CBGV tham gia thi ĐDDH cấp Huyện

Xem bản: Desktop | Mobile